Written By: Caroline Jagtenberg on 21 mei 2013 12:14
Mijn naam is Caroline Jagtenberg, en sinds juni 2012 werk ik aan het Repro project. Ik hou me bezig met dynamisch ambulance management (DAM). In principe beperken we dat tot in de praktijk haalbare oplossingen: de crew moet niet de hele tijd onderweg zijn. Mijn model houdt rekening met zoveel mogelijk factoren, bijvoorbeeld hoe lang een bezette ambulance al met een ongeluk bezig is, waar alle ambulances zich op dit moment bevinden en waar ze naar op weg zijn. Verder heb je ook informatie over waar en wanneer er in de toekomst ongelukken verwacht worden. Dit proces bevat natuurlijk een hoop onzekere factoren, en daar probeer ik in mijn model zo goed mogelijk mee om te gaan. Het uiteindelijke doel is om al deze informatie te combineren tot real time beslissingen waardoor er zo min mogelijk ambulances te laat komen.