Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en het Delft Institute for Applied Mathematics (DIAM) van de TU Delft verrichten fundamenteel onderzoek naar maatschappelijke problemen op het gebied van logistiek en mobiliteit. Resultaten uit dit onderzoek worden toegepast door onder meer aanbieders van mobiele netwerken en ICT-systemen, call-centers, ziekenhuizen, transportbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en eerste hulpdiensten.

Project REPRO

Het onderzoeksproject richt zich op

 • het ontwikkelen van slimme voorspellings- en planningsmethoden voor ambulancediensten;
 • het ontwikkelen van geavanceerde beslismodellen om de enorme mogelijkheden van dynamisch ambulancemanagement (DAM)  daadwerkelijk te realiseren;
 • het ontwikkelen van een beslissing-ondersteunend systeem dat voor de planning gebruikt kan worden.

Het nieuwe systeem kan uitrekenen wat de optimale locaties van de standplaatsen zijn en de spreiding van ambulances over de standplaatsen. Daarnaast worden softwaremodules ontwikkeld die meldkamercentralisten real-time advies geven over de optimale spreiding van ambulances in de regio en toewijzing aan incidenten. Het onderzoek past binnen de invoering van dynamisch ambulancemanagement en de invoering van de nieuwe Wet Ambulancezorg (WAZ).

Wetenschappelijke uitdaging

Een sterk complicerende factor bij het ontwikkelen van deze methode is de grote mate van onzekerheid in allerlei facetten van het proces. Van te voren is bijvoorbeeld niet bekend:

 • hoeveel meldingen er binnen komen;
 • waar de incidenten plaatsvinden;
 • de invloed van omgevingsfactoren, zoals files en weersomstandigheden, op de aanrijtijden;
 • de behandeltijd van de slachtoffers;
 • de bestemming van de ambulance.

CWI en TU Delft gaan modellen ontwikkelen die expliciet rekening houden allerlei onzekere factoren die een rol spelen bij de ambulancedienstverlening. CWI richt zich in het onderzoeksproject op de stochastische aspecten, de TU Delft op de combinatorische aspecten. Op basis van deze modellen kunnen uitspraken worden gedaan over optimale planning van ambulanceteams en real-time aansturing van het proces. Hiervoor zijn geavanceerde evaluatie- en optimalisatietechnieken nodig zoals wachtrijmodellen, Markov-ketens, MDP??s, heuristische methoden en simulatietechnieken.

Partners

 • Academische partners: CWI, TU Delft, VU Amsterdam, Princeton University, University of Alberta, Cornell University
 • Partners in het onderzoek: RAV Amsterdam, RAV Gooi & Vechtstreek, RAV Utrecht, GGD Flevoland, Connexxion, CityGIS, RIVM
 • Gebruikersgroep: AmbulanceZorg Nederland (AZN), UnivĂ©, Achmea, Dienst Onderzoek en Statistiek, Brandweer Amsterdam Amstelland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Projectleider

Prof. dr. Rob van der Mei, e-mail: mei@cwi.nl, telefoon 06-134 92229

 


Research Team

Research Partners

No researchpartners added, yet...

User Group

No user group members added, yet...

Financier